Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılması üçün staj müddəti azaldılıb

Sharing is caring!

7 (1)

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər edilməsi barədə fərman imzalayıb.

Sənədə əsasən 6-cı hissədə “(1 il)” sözləri “(6 ay)” sözləri ilə əvəz edilir.

Dəyişikliklər dövlət qulluqçularının kollektiv mükafatlandırılması staj müddəti (1 il) başa çatmamış olan qulluqçuya (stajçıya) şamil olunmur.

Eyni zamanda fərmanda qeyd olunur ki, 10-cu hissədə isə “attestasiya komissiyasının tövsiyəsi” sözləri “xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsinin nəticəsi” sözləri ilə əvəz edilsin.

oxu.az

shares